Vannstand

På grafen som heter «Vannstand» vil du se hvor høy vannstanden er. Så fort den er nede på 1,8 og er nedadgående vil campen være åpen. Ideell vannstand for overnatting er 1,6